0703-301159

info@panngemet.se

Monteringsanvisning

Lägg takpannan på plats

 

 

 

Greppa Panngemet med tummen och pekfingret

 

 

 

 

 

 

Kläm ihop Panngemet med fingrarna

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjut in Panngemet, över takpannan och under bärläkten

 

 

 

 

 

 

 

 

Se till att låsningen på Panngemet "klickar" fast om bärläkten

 

 

 

 

 

 

 

Montaget är klart och takpannan ligger på plats

 

 

 

Vid översta bärläkten bör man använda båda händerna för montering av Panngemet.

 

Resterande pannrader monteras enligt anvisningen.

 

Avståndet mellan takspets och bärläkt bör ej understiga 40 mm.

Om Mossgem ska användas, rekommenderas de att sitta

på den översta pannraden. Avståndet mellan takspets

och översta bärläkten bör då inte vara mindre än 50 mm.

Marieholmsgatan 122

415 02 Göteborg

tel

e-post