0703-301159

info@panngemet.se

Panngemet - ett nytt taktänk

Panngemet är en europapatenterad svensktillverkad

uppfinning som rationaliserar och förenklar läggandet

av takpannor.

 

De olika gemen är tillverkade av 2,5 mm syrafast-rostfri

tråd som klämmer fast pannan vid bärläkten utan att

något verktyg används.

 

Panngemet levereras i kartong med inbyggd rygg som

förhindrar att gemen hakar i varandra och underlättar

hantering av gemen. Med hjälp av ett gem, kan kartongen

hängas fast vid verktygsbältet. Kartongen rymmer 50 stycken gem.

 

Panngemet är kostnadseffektivt och kan enkelt demonteras

och återanvändas. Tidsåtgången för att säkra takpannor

förkortas väsentligt och du slipper trasiga pannor orsakat av

spik eller för hårt åtdragna skruvar.

 

Panngemsfamiljen kan ersätta alla de idag förekommande takpannesäkringar, såsom spik/skruv, stormclips och andra

typer av krokar. Varken hammare eller skruvdragare behövs, det är bara att "gema".

 

Panngemet är den enda produkten för fasthållning av

takpannor som testats och godkänts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt SS-EN 14437:2004, som specificerar

de krav som är ställda för att hålla takpannor på plats.

 

 

Gemfamiljen

Gemfamiljen består av fyra modeller med

samma patenterade låsfunktion.

 

 

Panngemet -Modergemet håller fast takpannan i ett

säkert grepp och döljs av den överlappande pannan.

 

 

 

 

Snöglidgemet är avsett att binda snö och förhindra

snöglid och placeras lämpligen ovanför entré.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extremgemet låser även den överlappande pannan

i underkant och är framtagen för hus som utsätts för

extrema vindförhållanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossgemet motverkar påväxt i pannornas ränndalar

med hjälp av en kopparbricka.

Mossgemsbrickans långsamma oxidering innebär att framtida

kostnader för rengöring och eventuella byten av frostsprängda

takpannor kan undvikas.

 

 

 

 

Marieholmsgatan 122

415 02 Göteborg

tel

e-post