Panngemet - ett nytt taktänk


Panngemet är en europapatenterad svensktillverkad uppfinning som rationaliserar och förenklar läggandet av takpannor.


De olika gemen är tillverkade av 2,5 mm rostfri tråd som klämmer fast pannan vid bärläkten utan att något verktyg används.


Panngemet levereras i kartong med inbyggd rygg som förhindrar att gemen hakar i varandra och underlättar hantering av gemen. Med hjälp av ett gem, kan kartongen hängas fast vid verktygsbältet. Kartongen rymmer 50 stycken gem.


Panngemet är kostnadseffektivt och kan enkelt demonteras och återanvändas. Tidsåtgången för att säkra takpannor förkortas väsentligt och du slipper trasiga pannor orsakat av spik eller för hårt åtdragna skruvar.
Monteringsanvisning

Lägg takpannan på plats


Greppa Panngemet med tummen och pekfingret
Kläm ihop Panngemet med fingrarna

Skjut in Panngemet, över takpannan och under bärläkten

Se till att låsningen på Panngemet "klickar" fast om bärläkten
Montaget är klart och takpannan ligger på plats
Vid översta bärläkten bör man använda båda händerna för montering av Panngemet.


Resterande pannrader monteras enligt anvisningen.


Avståndet mellan takspets och bärläkt bör ej understiga 40 mm.

Vår broschyr

Asplyckevägen 12

417 29 Göteborg   

tel

e-post

0703-301159

info@panngemet.se